Praktisch
Home / praktisch
Filter:
Ja, leerlingen en gasten kunnen gebruik maken van onze hotspot. Het paswoord is beschikbaar in onze lokalen of via de leerkracht.
Lessen voor een 2de instrument volgen kan enkel na akkoord van de directie. Hiertoe dient u het aanvraagformulier bijkomende opleiding instrument of zang in de richting muziek in te dienen.
Alle info (tarieven, data, nodige documenten, ...) vind je terug in de rubriek inschrijvingen.
Alle openingsuren van de verschillende afdelingen kun je terug vinden op de pagina secretariaten.

Opgelet! De uren waarop men kan inschrijven, wijken hier van af.
Ja, in de hogere graad mag je kiezen tussen de 3 mogelijkheden: koor of begeleidingspraktijk of instrumentaal ensemble.
In de hogere graad volg je instrument of zang en daarnaast koor of begeleidingspraktijk of instrumentaal ensemble.
De school zal er nauwkeurig op toezien of je met dit vakkenpakket in orde bent!
Gevolg: als je niet in aanmerking komt voor een van de 3 bovenstaande mogelijkheden zal je -naargelang je individuele lessenpakket- verplicht worden een extra optie Muziekgeschiedenis, AMT (of MT in de Hogere Graad) ofwel AMV Hogere Graad te volgen. We willen onze leerlingen zo financierbaar mogelijk willen krijgen: overheidsfinanciering = lesuren voor de school = lescomfort voor de leerlingen!
De lessen AMV zijn klassikaal maar zowieso zal de leerkracht er niemand zomaar uitpikken om op z'n eentje vooraan de klas te komen zingen, hoor! De lesstrategie voor een volwassenen-les is daarin toch wel verschillend van een jongerenklas.

We musiceren, o.a. zingen in groep, en leren zo allerlei muzielelementen kennen: een zin, dynamiek, toonhoogte, ritme, samenuitvoeren en klankaanpassing, ... en nog zoveel meer. Het is een "doe"les in groep. En jullie leren op die manier je gehoor vormen, ritmes ervaren/herkennen, muzieknotatie begrijpen, ... Heel uitzonderlijk komt het voor dat iemand niet kan/mag toon treffen: bvb. door stemknobbels. As deze persoon wel een tonengehoor heeft en ritmegevoel kan die gerust een lange muziekloopbaan bij ons volgen.
Neen, je kan slechts éénmaal per richting (muziek, woord, dans) door de overheid gefinancierd worden. Een totaalpakket muziek volgen in een school en dan een ander pakket muziek volgend elders bezorgt enkel de school waar je inschreef één dat totaalpakket volgt een financiering voor jou. De tweede school krijgt helemaal geen financiering. Anders is het als je een (1!) pakket opsplitst tussen twee scholen: dan moet je je theorievak in de ene school volgen, de praktijkvakken in de andere en dan krijgen beide scholen elk 50% van jouw financiering. Maar alles wat je meer (extra) volgt, zelfs al zijn dat op zich ook totaalpaketten, daar krijgt geen enkele school meer subsidie voor...
Naast het verplichte vakkenpakket zoals bepaald in het overzicht van de opleidingen kan je steeds -facultatief- vakken uit dezelfde richting (M, W of D) en van dezelfde of een lagere graad volgen. Bij vakken uit een lagere graad wel opletten: als het gaat om een "tweede opleiding" moet er voldaan worden aan de in het schoolreglement gestelde voorwaarden en de aanvraagprocedure!
Men kan geen vakken uit een hogere graad nemen omdat die een vooropleiding veronderstellen.

Deeltijds kunstonderwijs in het hartje van Gent, met afdelingen in Evergem en Drongen. Wij bieden opleidingen in muziek, woord, dans en beeld.

academie gent

Contact