Praktisch
Home / praktisch

Aanmelden

Identiteit, attesten, betaling.

eID/KidsID
 • Wie voor de eerste keer inschrijft, heeft zijn rijksregisternummer (op eID-kaart) nodig.
 • Kinderen die over een KidsID beschikken, worden verzocht deze mee te brengen.
Attesten
 • Leerlingen die reeds enige studie aan een andere muziekacademie hebben gevolgd, moeten hun attesten van gedane studies meebrengen.
 • Attesten van VDAB dienen van september te zijn. Wie voor september inschrijft moet eerst de volle pot betalen en kan pas in september na voorlegging van de nodige documenten de vermindering krijgen.
 • Attesten kunnen binnen gebracht worden tot 15 november van het lopende schooljaar (zie academiereglement)!
 • Studenten t.e.m. 24 jaar genieten voortaan automatisch van ons gunsttarief en hoeven geen attest in te dienen!
Betaling
 • Betalen in een van de hoofdscholen (Gent - Poel, Drongen - Groene Wandeling / Antoon Catriestraat, Evergem - Hofbilkstraat) kan enkel met bancontact!
 • In alle andere locaties dient er cash betaald te worden.
 • Uitschrijven met recuperatie van uw inschrijvingsgeld kan enkel tot eind september. Na september kan u uw inschrijvingsgeld niet meer recupereren.
 • Speciale betalingsmodaliteit enkel mogelijk voor het onverminderd inschrijvingsgeld ten bedrage van € 330

Toelatingsvoorwaarden

Voorwaarden aan dewelke je dient te voldoen om te kunnen inschrijven.

Algemeen
 • minimum 6 jaar voor 31 december van lopend schooljaar of 
 • ingeschreven in het eerste leerjaar van het basisonderwijs
 • uitzondering: kleuterdans vanaf 4 jaar
(Her-) oriëntatie

Wie reeds over een zekere kennis beschikt, kan toegelaten worden in elk leerjaar. Het is de leerkracht die een leerling evalueert en na een proef een proces verbaal opstelt waarbij hij de leerling tot een bepaalde graad (her-) oriënteert.

Uitzonderingen zijn mogelijk, in samenspraak met de directeur en de leerkracht.

Inschrijvingsgeld 2018-2019

UitPAS tarieven, standaard tarieven, tarieven met korting.

Houders van een UiTPAS met kansentarief kunnen genieten van uitzonderlijke gunsttarieven:
 • volwassen met korting: € 31
 • kinderen met korting: € 12
In het domein Beeld (enkel Evergem) hanteren we volgende prijzen:
 • -12 jaar: € 160 / € 145 (materiaal inbegrepen)
 • 12-18 jaar: € 190 / € 165
 • 18-24 jaar: € 220
 • 24+: € 345 / € 220

Inschrijven voor Beeld is mogelijk in Gent (Poel: enkel bancontact), Evergem (Hofbilkstraat: enkel bancontact) of ter plaatse in Doornzele (enkel cash). Alle info: info@kunst-academie.be

6 - 18 jaar
95/60
 • als de ll. de leeftijd van 6 jaar heeft bereikt op 31 december van het schooljaar of in het 1ste leerjaat zit

 • als de ll. de leeftijd van 18 jaar niet bereikt heeft op 31 december van het schooljaar

 • voorwaarden verminderd tarief: zie lager

 • door gediplomeerde leerkrachten

18 - 25 jaar
155
 • als de ll. de leeftijd van 25 jaar niet bereikt heeft op 31 december van het schooljaar

 • geen verminderd tarief mogelijk

 • door gediplomeerde leerkrachten

25+ jaar
330/155
 • als de ll. de leeftijd van 25 jaar heeft bereikt op 31 december van het schooljaar

 • voorwaarden verminderd tarief: zie lager

 • betaling in 2 fasen mogelijk

 • door gediplomeerde leerkrachten

Kleuterdans
95
 • als de ll. de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt op 31 december van het schooljaar

 • door gediplomeerde leerkrachten

Het is mogelijk om bij inschrijving tussen 09 juni 2018 en 30 september 2018 een voorschot van €200 te betalen en het saldo van €130 ten laatste op 5 oktober 2018 te betalen. Pas na betaling van het volledige bedrag is uw inschrijving geldig! Deze betalingen gebeuren uitsluitend met betaalkaart. De reglementering omtrent uitschrijving met terugbetaling van inschrijvingsgeld blijft echter onverminderd van toepassing.
Uitschrijven met recuperatie van uw inschrijvingsgeld kan enkel tot eind september. Na september kan u uw inschrijvingsgeld niet meer recupereren.

Voorwaarden verminderd tarief

Voldoe je aan een van de voorwaarden, dan kom je in aanmerking voor verminderd inschrijvingsgeld (mits het voorleggen van de vereiste attesten).

Hieronder vindt u een overzicht van de toepassingsredenen voor het verminderd tarief. Enkel geldig indien u bij inschrijving het voorziene attest kan voorleggen (geldig voor de maand september van het jaar waarvoor u inschrijft)! Voor sommige onderstaande verminderingsvoorwaarden kunt u een voorbeeldattest inkijken.

§1. Om in aanmerking te komen voor het verminderde inschrijvingsgeldmoet de leerling op de dag van de inschrijving aan minstens een van de volgende voorwaarden voldoen:
Voorwaarde
Bewijzen/attesten
 • 1. Uitkeringsgerechtigde volledig werkloze of personen ten laste daarvan.
  Volgt nog.
 • 2. Verplicht ingeschreven zijn als werkzoekende op grond van de reglementering in verband met de arbeidsvoorziening en de werkloosheid.
  Volgt nog.
 • 3. Een leefloon van het OCMW ontvangen of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is.
  Volgt nog.
 • 4. Een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen.
  Volgt nog.
 • 5. Erkend zijn als persoon met een handicap en een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen.
  Volgt nog.
 • 6. Voor ten minste 66% arbeidsongeschikt zijn.
  Volgt nog.
 • 7. Begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66%).
  Volgt nog.
 • 8. In een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling of in een pleeggezin verblijven.
  Volgt nog.
 • 9. Het statuut van erkend politiek vluchteling bezitten.
  Volgt nog.
 • 10. Begunstigde zijn van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming.
  Volgt nog.
§2. Een leerling die ten laste is van een persoon die aan minstens een van de voorwaarden voldoet, vermeld in paragraaf 1, komt eveneens in aanmerking voor het verminderde inschrijvingsgeld.
§3. Een leerling die de leeftijd van 18 jaar niet bereikt heeft op 31 december van het schooljaar in kwestie, betaalt het verminderde inschrijvingsgeld:
 1. als op de dag van de inschrijving een ander lid van de leefeenheid waartoe hij behoort het inschrijvingsgeld al heeft betaald in dezelfde of een andere academie
 2. voor iedere extra inschrijving in een ander domein aan dezelfde of een andere academie.
§4. In afwijking van paragraaf 1 en 2 komt een leerling die op de dag van inschrijving niet aan minstens een van de voorwaarden, vermeld in paragraaf 1 en 2, voldoet, in aanmerking voor vermindering onder de voorwaarde dat de leerling in de maand september eraan voldoet.
§5. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze waarop het recht van een leerling aangetoond wordt.

Data en uren inschrijvingen 2018

Let op: de momenten waarop men kan inschrijven zijn verschillend van de openingsuren van het secretariaat.

Dit zijn de inschrijvingsdata en -uren in onze hoofdschool te Gent.
Inschrijvingen vinden plaats in ons secretariaat, Poel 17, Gent.

maandag 11 t.e.m. zaterdag 30 juni 2018
 • maandag van 15:30 tot 19:30 
 • dinsdag van 15:30 tot 19:30 
 • woensdag van 13:30 tot 19:30 
 • donderdag van 15:30 tot 19:30 
 • vrijdag van 15:30 tot 19:00 
 • zaterdag van 09:00 tot 12:00 
zaterdag 1 t.e.m. zaterdag 29 september 2018
 • maandag van 15:30 tot 19:30 
 • dinsdag van 15:30 tot 19:30 
 • woensdag van 13:30 tot 19:30 
 • donderdag van 15:30 tot 19:30 
 • vrijdag van 15:30 tot 19:00 
 • zaterdag van 09:00 tot 12:00 

Inschrijvingen vinden plaats in ons secretariaat, Hofbilkstraat 21, 9940 Evergem.

juni 2018
 • woensdag 13.06.18 van 13:30 tot 19:30 
 • woensdag 20.06.18 van 13:30 tot 19:30 
 • dinsdag 26.06.18 van 16:30 tot 19:00 
 • woensdag 27.06.18 van 13:30 tot 19:30 
 • vrijdag 29.06.18 van 16:30 tot 19:00 
 • zaterdag 30.06.18 van 09:00 tot 11:30 
september 2018
 • zaterdag 01.09.18 van 09:00 tot 11:30 
 • dinsdag 04.09.18 van 16:30 tot 19:00 
 • woensdag 05.09.18 van 13:30 tot 19:30 
 • vrijdag 07.09.18 van 16:30 tot 19:00 
 • woensdag 12.09.18 van 13:30 tot 19:30 
 • woensdag 19.09.18 van 13:30 tot 19:30 
 • woensdag 26.09.18 van 13:30 tot 19:30 

Inschrijvingen vinden plaats in ons secretariaat, Groene Wandeling 80, 9031 Drongen (ingang langs parking "Mijlpaal" in de Antoon Catriestraat).

juni 2018
 • woensdag 13/06 van 13u30 tot 19u30 
 • woensdag 20/06 van 13u30 tot 19u30 
 • woensdag 27/06 van 13u30 tot 19u30 
 • vrijdag 29/06 van 16u30 tot 19u 
 • zaterdag 30/6 van 9u tot 11u30 
september 2018
 • zaterdag 01/09 van 9u tot 11u30 
 • woensdag 05/09 van 13u30 tot 19u30 
 • vrijdag 07/09 van 16u30 tot 19u 
 • woensdag 12/09 van 13u30 tot 19u30 
 • woensdag 19/09 van 13u30 tot 19u30 
 • woensdag 26/09 van 13u30 tot 19u30 
Gent - BS Voskenslaan

Inschrijven in de hoofdschool in Gent.
Opgelet: wordt ingericht vanaf 12 leerlingen!


Gent - BS De kleine Icarus

Inschrijven in de hoofdschool in Gent.
Opgelet: wordt ingericht vanaf 12 leerlingen!


Gent - DS De Lotus (Wondelgem)

Inschrijven in de hoofdschool in Gent.
Opgelet: wordt ingericht vanaf 12 leerlingen!


Gent - FS De Loods (Muide)

Inschrijven in de hoofdschool in Gent.
Opgelet: wordt ingericht vanaf 12 leerlingen!


Gent - MPI De Oase (aangepast onderwijs)

Inschrijven in de hoofdschool in Gent (Poel).


Gent - JPS Acacia-Feniks (Brugse Poort)

Inschrijven bij de lokale leerkracht of in de hoofdschool in Gent (Poel).

juni
 • donderdag 21 juni van 15:30 tot 17:30 
 • donderdag 26 juni van 15:30 tot 17:30 

Mariakerke (Gent) - BS De Wijze Eik (Amand Casier de ter Bekenlaan 26 – ingang langs de Notenstraat)

Inschrijven in de hoofdschool in Gent (Poel).
Opgelet: wordt ingericht vanaf 12 leerlingen!


Oostakker (Gent) - BS De vogelzang

Inschrijven in de hoofdschool in Gent (Poel).
Opgelet: wordt ingericht vanaf 12 leerlingen!


juni 2018
 • maandag 18/06 van 15:30 tot 17:00 
 • dinsdag 19/06 van 15:30 tot 17:00 
 • maandag 25/06 van 15:30 tot 17:00 
 • disndag 26/06 van 15:30 tot 17:00 
september 2018
 • maandag 03/09 van 15:30 tot 17:00 
 • dinsdag 04/09 van 15:30 tot 17:00 
Ertvelde - BS De Regenboog

Inschrijven bij de lokale verantwoordelijke (zie tabel onder) of in de hoofdschool in Evergem (Hofbilkstraat).
Gedurende de maand september kan er ook steeds ingeschreven worden voor of na de les AMV.

juni 2018
 • dinsdag 26/06 van 15:30 tot 18:30 
september 2018
 • dinsdag 04/09 van 16:00 tot 18:00 
 • donderdag 06/09 van 16:00 tot 18:00 
Evergem - GBS Evergem

Inschrijven in de hoofdschool in Evergem (Hofbilkstraat).
Opgelet: wordt ingericht vanaf 12 leerlingen!


Sleidinge - GBS Sleidinge

Inschrijven in de hoofdschool in Evergem.


Deeltijds kunstonderwijs in het hartje van Gent, met afdelingen in Evergem en Drongen. Wij bieden opleidingen in muziek, woord, dans en beeld.

academie gent

Contact