Praktisch

Inschrijven voor het schooljaar 2024-2025 kan van maandag 27 mei tem maandag 30 september.


Raadpleeg de Traject-pagina van jouw optie om te zien welke vakken je dient te volgen. Klik door op het vak om het uurrooster en meer info te bekijken. Of ga meteen naar het vak of de leerkracht van jouw keuze en bekijk daar het uurrooster.

 

Inschrijvingsgeld 2024-2025

Standaard tarieven/tarieven met korting, UitPAS tarieven.

Muziek, woord, dans

6 - 18 jaar
113/85
 • als de ll. de leeftijd van 6 jaar heeft bereikt op 31 december van het schooljaar of in het 1ste leerjaat zit

 • als de ll. de leeftijd van 18 jaar niet bereikt heeft op 31 december van het schooljaar

 • voorwaarden verminderd tarief: zie lager

 • door gediplomeerde leerkrachten

18 - 25 jaar
191
 • als de ll. de leeftijd van 25 jaar niet bereikt heeft op 31 december van het schooljaar

 • geen verminderd tarief mogelijk

 • door gediplomeerde leerkrachten

25+ jaar
409/191
 • als de ll. de leeftijd van 25 jaar heeft bereikt op 31 december van het schooljaar

 • voorwaarden verminderd tarief: zie lager

 • betaling in 2 fasen mogelijk

 • door gediplomeerde leerkrachten

Beeld

- 12 jaar
178/150 (materiaal inbegrepen)
 • als de ll. de leeftijd van 12 jaar niet bereikt heeft op 31 december van het schooljaar

 • voorwaarden verminderd tarief: zie lager

 • door gediplomeerde leerkrachten

12 - 18 jaar
203/175
 • als de ll. de leeftijd van 18 jaar niet bereikt heeft op 31 december van het schooljaar

 • door gediplomeerde leerkrachten

18 - 25 jaar
191
 • als de ll. de leeftijd van 25 jaar niet bereikt heeft op 31 december van het schooljaar

 • voorwaarden verminderd tarief: zie lager

 • door gediplomeerde leerkrachten

25+ jaar
409/191
 • als de ll. de leeftijd van 25 jaar heeft bereikt op 31 december van het schooljaar

 • voorwaarden verminderd tarief: zie lager

 • betaling in 2 fasen mogelijk

 • door gediplomeerde leerkrachten

Houders van een UiTPAS met kansentarief kunnen genieten van uitzonderlijke gunsttarieven:
 • volwassen met korting: € 50
 • kinderen met korting: € 30
Vanaf 6 jaar (of 1ste leerjaar) kan er initiatie gevolgd worden, vanaf 8 jaar (of 3de leerjaar) kan er meteen gestart worden met een instrument.
Wie het volledige bedrag van 409 euro dient te betalen, kan bij inschrijving de helft betalen en de andere helft ten laatste op 30 september 2024. Neem hiervoor eerst contact op met .
Uitschrijven met recuperatie van uw inschrijvingsgeld kan enkel tot eind september. Na september kan u uw inschrijvingsgeld niet meer recupereren.
Leerlingen Dans dienen de nodige kledij aan te schaffen via hun leerkracht.

Toelatingsvoorwaarden

Voorwaarden waaraan je dient te voldoen om te kunnen inschrijven.

Algemeen
 • minimum 6 jaar voor 31 december van lopend schooljaar of ingeschreven in het eerste leerjaar van het basisonderwijs
 • vanaf 6 jaar (of 1ste leerjaar) kan er initiatie gevolgd worden
 • vanaf 8 jaar (of 3de leerjaar) kan er meteen gestart worden met een instrument
(Her-) oriëntatie

Wie reeds over een zekere kennis beschikt, kan toegelaten worden in elk leerjaar. Dit kan enkel in samenspraak met de leerkracht.

Hoe inschrijven?

Het inschrijven verloopt momenteel online. Zit je met vragen of heb je hulp nodig, contacteer ons dan.
, 09 225 04 79 of kom langs op ons onthaal.

De procedure voor online inschrijven verloopt in 2 stappen:

 1. registreren: aanmaken account/toevoegen leerling
 2. het eigenlijke inschrijven

Eens ingeschreven neem je zelf contact op met je leerkrachten om een dag en uur af spreken. Het e-mail-adres vind je terug op de pagina van jouw leerkracht.

Registreren

Om online in te schrijven dien je een account aan te maken op mijnacademie.be en de leerling toe te voegen aan dit account. (Deze stap moet je niet elk jaar herhalen!)

Bekijk stappenplan

Inschrijven

Schrijf je in via je aangemaakte account op mijnacademie.

Inschrijven

Bepalen leerkracht

Eens ingeschreven neem je zelf contact op met je leerkrachten om een een dag en uur af spreken. Het e-mail-adres vind je terug op de pagina van jouw leerkracht. Volg onderstaand stappenplan om een leraar te kiezen.

Stappenplan bepalen leerkracht

Wat heb je nodig?

Identiteit, attesten, betaling.

eID/KidsID
 • Wie voor de eerste keer inschrijft, heeft zijn rijksregisternummer (op eID-kaart) nodig.
Attesten
 • Leerlingen die reeds enige studie aan een andere muziekacademie hebben gevolgd, moeten hun attesten van gedane studies mailen op het moment van inschrijven.
 • Attesten van VDAB dienen geldig te zijn op het moment van inschrijven.
 • Attesten dienen gemaild te worden op het moment van inschrijven.
 • Studenten t.e.m. 24 jaar genieten voortaan automatisch van ons gunsttarief en hoeven geen attest in te dienen!
Betaling
 • Bij online inschrijving verloopt de betaling ook online. Wanneer u inschrijft in onze academie (Poel 17 - enkel na afspraak) dan kan u enkel cash of via Payconiq betalen.
 • Uitschrijven met recuperatie van uw inschrijvingsgeld kan enkel tot eind september. Na september kan u uw inschrijvingsgeld niet meer recupereren.
 • Speciale betalingsmodaliteit enkel mogelijk voor het onverminderd inschrijvingsgeld ten bedrage van € 409.

Voorwaarden verminderd tarief

Hieronder vindt u een overzicht van de toepassingsredenen voor het verminderd tarief. Enkel geldig indien u bij inschrijving het voorziene attest kan voorleggen! Voor sommige onderstaande verminderingsvoorwaarden kunt u een voorbeeldattest inkijken.

§1. Om in aanmerking te komen voor het verminderde inschrijvingsgeld moet de leerling op de dag van de inschrijving aan minstens een van de volgende voorwaarden voldoen:
Voorwaarde
Bewijzen/attesten
 • 1. Uitkeringsgerechtigde volledig werkloze of personen ten laste daarvan.
  Mits attest vanwege RVA of VDAB geldig op datum van inschrijving of uitgereikt in september.
 • 2. Verplicht ingeschreven zijn als werkzoekende op grond van de reglementering in verband met de arbeidsvoorziening en de werkloosheid.
  Mits attest vanwege RVA of VDAB geldig op datum van inschrijving of uitgereikt in september.
 • 3. Een leefloon van het OCMW ontvangen of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is.
  Mits attest vanwege OCMW geldig op datum van inschrijving of uitgereikt in september.
  Personen ten laste hebben ook recht op deze korting mits bovenstaand attest + een attest ‘samenstelling van het gezin’ (de uitkeringsgerechtigde moet de referentiepersoon zijn)
 • 4. Een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen.
  Geen voorbeelddocument beschikbaar.
 • 5. Erkend zijn als persoon met een handicap en een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen.
  Geen voorbeelddocument beschikbaar.
 • 6. Voor ten minste 66% arbeidsongeschikt zijn.
  Mits attest geldig op datum van inschrijving of uitgereikt in september.
 • 7. Begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66%).
  Geen voorbeelddocument beschikbaar.
 • 8. In een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling of in een pleeggezin verblijven.
  Mits attest geldig op datum van inschrijving of uitgereikt in september.
 • 9. Het statuut van erkend politiek vluchteling bezitten.
  Geen voorbeelddocument beschikbaar.
 • 10. Begunstigde zijn van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming.
  Geen voorbeelddocument beschikbaar.
§2. Een leerling die ten laste is van een persoon die aan minstens een van de voorwaarden voldoet, vermeld in paragraaf 1, komt eveneens in aanmerking voor het verminderde inschrijvingsgeld.
§3. Een leerling die de leeftijd van 18 jaar niet bereikt heeft op 31 december van het schooljaar in kwestie, betaalt het verminderde inschrijvingsgeld:
 1. als op de dag van de inschrijving een ander lid van de leefeenheid waartoe hij behoort het inschrijvingsgeld al heeft betaald in dezelfde of een andere academie
 2. voor iedere extra inschrijving in een ander domein aan dezelfde of een andere academie.
§4. In afwijking van paragraaf 1 en 2 komt een leerling die op de dag van inschrijving niet aan minstens een van de voorwaarden, vermeld in paragraaf 1 en 2, voldoet, in aanmerking voor vermindering onder de voorwaarde dat de leerling in de maand september eraan voldoet.
§5. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze waarop het recht van een leerling aangetoond wordt.

FAQ

Vaak gestelde vragen.

JA: Stuur ons dan jouw hoogst behaalde attest of historiek door via . Op basis van die informatie kunnen we bepalen in welke welke graad en leerjaar je ingeschreven moet worden. Wij zetten dan een gepast inschrijvingsvoorstel klaar op jouw mijnacademie account waar je je inschrijving kan bevestigen.
NEE: Dan start je in de basisgraad+leerjaar van je opleiding. Meer info op deze pagina.
Dan kan er bij het intakegesprek met de leerkrachten bepaald worden of je via een toelatingsperiode kan inschrijven in een bepaalde graad+leerjaar van de opleiding van jouw keuze. Stuur de leerkracht(en) + optiecoördinator een mail met uitleg over jouw achtergrond. Zij zullen dan een concreet intakegesprek met jou afspreken. Ten laatste op 31 oktober wordt beslist of je de gekozen opleiding gewoon kan verderzetten, of dat je alsnog in een lager leerjaar wordt ingeschreven.
Neen. Er kunnen geen uitzonderingen gemaakt worden op de trajecten. Als officiële Kunstacademie volgen wij de wetgeving voor Onderwijs Vlaanderen met de nodige plichtvakken en keuzevakken in de opleidingen.
Je kan alle info voor alle mogelijke trajecten nalezen op onze website door in de menubalk bovenaan een domein te selecteren, een optie te kiezen en dan op traject te klikken. Dit is een handige tool om een overzicht te krijgen hoe de leertrajecten er op onze academie uitzien. Je kan er ook verder doorklikken naar vakken en leerkrachten waar je ook het uurrooster kan raadplegen.
Iedereen schrijft in via de website www.mijnacademie.be. Je hebt een bestaande of nieuwe account nodig op dit platform om je inschrijving te voltooien. Ervaar je hiermee problemen en/of heb je persoonlijke hulp nodig dan kan je ook terecht bij ons onthaal op het adres Poel 17, 9000 Gent. Raadpleeg hier de openingsuren.
In de verplichte muzieklabs geven we jou via de praktijk een inzicht in het theoretisch kader rond muziek (lezen, schrijven, zingen, ritme, melodie,…). Dit zijn groepslessen met 20 à 25 leerlingen. Voor deze lessen kan je bij inschrijving zelf online aanmelden via mijnacademie.be. Duidt het gewenste lesmoment (uur/dag/leerkracht/locatie) aan en je zit in de klasgroep. Voor individuele vakken zoals instrument en sommige keuzevakken of groepslessen moet je persoonlijk contact opnemen met de leerkracht via mail. Voor instrument zit je in een kleine klasgroep en krijg je groepsgerichte individuele les. Hoe een leerkracht contacteren? Raadpleeg ons stappenplan!

Deeltijds kunstonderwijs in het hartje van Gent, met afdelingen in Evergem, Drongen en Oostakker. Wij bieden opleidingen in muziek, woord, dans en beeld.

academie gent

Contact

Ondernemingsnummer & BTW

 • RPR Gent - 0267 383 270
 • BTW BE267 383 270