Specialisatie

Algemene info

Wat mag je verwachten?

De studierichting Specialisatie is gericht op een persoonlijke verdieping van het kunstenaarschap. Het is een kortlopende studierichting van 2 jaar die een aantal geselecteerde leerlingen de kans geeft om zichzelf te overtreffen via verdiepende studie en onderzoek om op die manier bij te dragen tot de persoonlijke ontwikkeling. Technische virtuositeit in je kunstvorm is geen absolute vereiste, een persoonlijk ontwikkelplan is dat wel.

De studierichting Specialisatie staat los van de andere opleidingen. Je kan een Specialisatie-opleiding volgen gelijktijdig met, of na het afwerken van een 4e graadsopleiding in één van de langlopende studierichtingen. Wees je ervan bewust dat Specialisatie niet in aanmerking genomen wordt als vanzelfsprekende verlenging van een eerder leertraject!

Toelatingsvoorwaarden

Voor wie.

Het is een exclusieve opleiding op maat waarbij het aantal beschikbare lesplaatsen beperkt is. Deze plaatsen worden toegekend op basis van een selectie uit de ingediende voorstellen.
Via het formulier 'Voorstel specialisatieproject' stel je jouw persoonlijk specialisatieproject voor. Deze gemotiveerde aanvraag wordt door de directie en de betrokken coördinatoren en leerkrachten op ontvankelijkheid, inhoud, realiseerbaarheid en capaciteit binnen de academie beoordeeld. Na afloop van de selecties zal je een bericht ontvangen over je toelating of afwijzing voor deze opleiding.

Op 30/09/2024 wordt de aanvraagperiode afgesloten. De resultaten van deze selectie worden binnen de 15 kalenderdagen bekend gemaakt. De academie behoudt zich het recht voor om bijkomende voorwaarden of vragen te stellen aan kandidaten bij wie het aanvraagdossier onvoldoende duidelijk is.


Vanaf 27 mei 2024 zal men hier de link vinden naar het aanvraagformulier voor 2024-2025.

Meer weten

Inhoud, aanvraagperiode,...

Voor bijkomende informatie en vragen over inhoud, aanvraagperiode en dergelijke kan u terecht bij de directie:

Deeltijds kunstonderwijs in het hartje van Gent, met afdelingen in Evergem, Drongen en Oostakker. Wij bieden opleidingen in muziek, woord, dans en beeld.

academie gent

Contact

Ondernemingsnummer & BTW

  • RPR Gent - 0267 383 270
  • BTW BE267 383 270